Menu

RX afscherming

De dosis bij RX straling neemt af met het kwadraat van de afstand en wordt geabsorbeerd door tussenliggende objecten. De beste af-scherming tegen RX schade is bijgevolg.

  • Afstand 
  • Massa 
    tussen de RX bron en de operator.

Stationaire RX installaties worden het best ondergebracht in 

  • Bunkers van beton of speciaal materiaal of in 
  • Stalen/loden cabines 

Voorzien van de nodige alarmen! 
VM Vision helpt u bij het ontwerp en bouw van zulke installaties of levert een all-in op maat installatie, die volledig voldoet aan de internationale veiligheidsnormen (met certificaat).