Menu

Wat moet u doen om in regel te zijn bij het gebruik van een HH XRF-apparaat?

Vanaf 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Daarmee veranderen ook de regels voor het doen van een kennisgeving, melding of vergunningsaanvraag. De melding zoals we die kennen in het Besluit stralingsbescherming wordt deels vervangen door een registratie. In welke situaties u een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag doet, leest u in dit stappenplan.

Volgens het stappenplan van de “Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming” (ANVS) is er een registratie of vergunning nodig voor het gebruik van HH XRF-apparatuur. Dit hangt dus af van het feit of u werkt met een werkstation (gesloten veiligheidskabinet) of niet.


Download "Stappenplan" ( klik op afbeelding)

Acties:

Stap 1: Aanmelden bij ANVS. Deze registratie is kosteloos. Dit gaat via het digitale portaal dat is te vinden op de website van ANVS: www.anvs.nl. U kunt hier inloggen met uw E-herkenning, waarvoor betrouwbaarheidsniveau 2+ benodigd is.

Stap 2: Uitvoeren van een acceptatie test bij ingebruikname.

Stap 3: U hebt een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) beschikbaar voor het gebruik van uw toestel, getekend door een Geregistreerd Stralingsbeschermingsdeskundige (coördinerend deskundige niveau 3).

Stap 4: De werkzaamheden worden uitgevoerd door of onder toezicht van een gemandateerde Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) die de juiste opleiding heeft gevolgd (TMS “Meet- en regeltechniek”) met een adequate bij- en nascholing. U dient zelf binnen uw bedrijf te beschikken over een medewerker met deze deskundigheid, extern inhuren is niet langer toegestaan.

Stap 5: U houdt een administratie bij op het gebied van stralingsbescherming en deze wordt ondergebracht in een beheersysteem. Wij adviseren dit in een Kernenergiewet dossier te doen.

Stap 6: Opleiding volgen bij VM Vision voor correct gebruik van het apparaat. VM Vision levert hiervoor een attest af.

Stap 7: Regelmatig (jaarlijks) onderhoud en stralingstest. VM Vision levert hiervoor een certificaat af, bij ieder onderhoud en stralingstest.

VM Vision kan u assisteren in alle bovenstaande stappen.
Voor meer detail : info@vm-vision.eu

VM ViSion werkt samen met Radiation Experts B.V., die onze klanten in Nederland helpen bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Zij bieden volgende diensten aan:

  • Uw vergunningsaanvraag bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
  • Voor uw organisatie optreden als stralingsbeschermingsdeskundige
  • Het uitvoeren van een acceptatietest aan uw toestel
  • Stralingsveiligheidsmetingen aan uw ruimtes uitvoeren
  • Het opzetten van uw wettelijk verplichte administratie (KEW-dossier)
  • Uw organisatie adviseren en helpen bij een veilige ingebruikname van XRF-en röntgenapparatuur

Radiation Experts B.V.
Jeroen Kotvis
Laan van Oversteen 20
2289 CX Rijswijk
+31 6 539 82 908
Jeroen.kotvis@radiationexperts.nl
www.radiationexperts.nl

   

 

Opleidingen "Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS)" aan TU Delft

 

Klik op logo voor programma en data

of

“Applus+ RTD Stralingsbescherming” kan voor u de volgende zaken regelen:

• Opleiding tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming.
• Opstellen van een vergunningaanvraag
• KEW dossier opstellen voor het overzichtelijk beheer van uw administratie op stralingsbeschermingsgebied.
• Stralingsveiligheidsinspectie.
• Geregistreerd Stralingsbeschermingsdeskundige (coördinerend deskundige niveau 3).

Indien u verdere informatie wilt hebben voor één of meerdere diensten van Applus+ RTD Stralingsbescherming, kunt u contact opnemen:

Applus RTD,
Delftweg 144
3046NC Rotterdam
T 010-716 6000
E rps@applusrtd.com
www.ApplusRTD.com