Menu

Het volstaat om u aan te melden bij het Fanc (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle). (Klik op logo en download uw in te vullen formulier)

Na ingebruikname van het toestel, zal het FANC een gecertificeerde instantie (Control Atom, Technitest, ..) langs sturen om de stralingscontrole uit te voeren .

Indien gewenst kan VM Vision u begeleiden in de verschillende stappen van deze procedure.